Actueel

Gevolgen registratie- en kentekenplicht voor veegmachines, werktuigdragers en tractoren

22 januari 2021

De registratie- en kentekenplicht voor langzaam rijdende motorrijtuigen is een feit. Hiermee is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de toekomstige status...

Het belang van professionele bouwbegeleiding van voertuigen, containers en materieel

06 januari 2021

United Quality heeft ruim 600 aanbestedingstrajecten succesvol afgerond voor de levering van ondere andere afvalinzamelvoertuigen, veegmachines, haakarmvoert...

Ontwikkelingen 2021: stijgende inzamel- en verwerkingstarieven en inzamelvoertuigen op waterstof

04 januari 2021

Voor 2021 verwachten we dat de trend ten aanzien van stijgende tarieven voor inzamel- en verwerkingstarieven doorzet. Contractmanagement wordt een noodzaak. ...

6e Workshop "Professioneel inschrijven op aanbestedingen"

20 november 2020

Met meer dan 600 uitgevoerde aanbestedingen in de automotive branche en afvalsector hebben wij honderden inschrijvingen langs zien komen voor (speciale) voer...

Gezocht: medewerker Projectbureau

10 juni 2020

Ben jij ambitieus en klaar voor een uitdaging als medewerker Projectbureau? Heb jij affiniteit met de afvalbranche en/of automotive sector? Wil je bijdragen ...

Statement United Quality Coronavirus aanbestedingspraktijk

19 maart 2020

Coronavirus – Effect op aanbestedingspraktijk De effecten van het coronavirus waaronder ook de getroffen overheidsmaatregelen worden steeds meer waarneembaar...

Coronacrisis leidt tot Anders Aanbesteden: wij staan voor u klaar!

18 maart 2020

In de afgelopen weken is de werksituatie voor vrijwel iedereen rigoureus veranderd door de coronacrisis. Veel mensen werken, waar mogelijk, thuis en fysieke ...

Interview AfvalOnline over inzamelvoertuigen met Gerard de Boer

08 januari 2020

United Quality staat bekend als materiedeskundige op het het gebied van speciale voertuigen, waaronder inzamelvoertuigen. AfvalOnline heeft United Quality be...

Wist u dat wij ook projectbegeleiding verzorgen bij het innemen en uitzetten van minicontainers?

19 november 2019

United Quality staat bekend om haar advies- en aanbestedingstrajecten in de afvalbranche en automotive sector. We hebben in de afgelopen jaren een flink aant...

3e Workshop "Professioneel inschrijven op aanbestedingen"

17 juni 2019

Met meer dan 600 uitgevoerde aanbestedingen in de automotive branche en afvalsector hebben wij honderden inschrijvingen langs zien komen voor (speciale) voer...

United Quality en Prosolic slaan de handen in één!

15 april 2019

United Quality en Prosolic gaan samenwerken in de ontwikkeling, service en verkoop van het door United Quality ontwikkelde Object Beheer Systeem OBS.  Gezame...

Uitbreiding team United Quality: Welkom Jennifer Hakkert

14 februari 2019

Het team van vakspecialisten van United Quality is wederom uitgebreid. Ter versterking van onze divisie afval & grondstoffen start Jennifer Hakkert als s...

Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer: goed initiatief, maar ruimte voor verbetering!

05 november 2018

Kortgeleden heeft Natuur & Milieu het rapport van de Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer gepubliceerd. Dit rapport geeft de uitkomsten weer van een ...

Duurzaamheidscan wagenpark: een duurzaam wagenpark voor de toekomst!

30 oktober 2018

Duurzaamheid staat bij veel van onze klanten hoog op de agenda. Een duurzaam wagenpark is daar een onderdeel van. Regelmatig worden we gevraagd om een duurza...

Op 27/11 start de vierde editie van de cursus "wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel"

28 september 2018

Op 27 november a.s. starten we alweer met de vierde editie van onze cursus "wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel" in 8 modules. Deze cursus is u...

Trend: toenemende kosten afvalinzameling en verwerking

25 september 2018

In onze aanbestedingspraktijk voeren we met regelmaat inkoop- en aanbestedingstrajecten uit voor afvalinzameling en afvalverwerking. Met name het laatste jaa...

Diverse nieuwe opdrachten voor uitvoering van aanbestedingen

23 september 2018

United Quality heeft de afgelopen periode diverse nieuwe uitdagende opdrachten gekregen voor de uitvoering van Europese aanbestedingstrajecten zoals: Haagse...

Europese aanbesteding afvalinzameling gemeente Oostzaan

18 april 2018

Deze maand hebben wij gemeente Oostzaan mogen verwelkomen als een nieuwe klant. Gemeente Oostzaan is voornemens om de afvalinzameling opnieuw Europees aan te...

Jubileum 10 jaar United Quality!

17 april 2018

Op 1 april 2008 zijn Hans Ploeger en Michel van der Klooster het adviesbureau United Quality B.V. gestart. Aanvankelijk bestonden de kernactiviteiten uit adv...

Diverse nieuwe aanbestedingstrajecten

02 april 2018

Afgelopen weken heeft United Quality diverse nieuwe uitdagende opdrachten gekregen voor de uitvoering van diverse Europese aanbestedingstrajecten zoals: Twe...

Symposium "De waarde van keukenafval" gemeente Horst aan de Maas

01 februari 2018

Op 25 januari jl. heeft het symposium “De waarde van keukenafval” plaats gevonden in Horst aan de Maas. Dit symposium is door de gemeente Horst aan de Maas s...

Gemeente Oost Gelre start aanbesteding voor de verwerving van diverse voertuigen

29 december 2017

Gemeente Oost Gelre start op korte termijn met de verwerving van diverse bestelauto's en een vrachtauto met kraan en knijperbak. De investeringen zijn dermat...

Gemeente Tytsjerksteradiel geeft opdracht voor uitvoering van diverse aanbestedingen

27 december 2017

In december hebben we de gemeente Tytsjerksteradiel mogen verwelkomen als nieuwe klant. De gemeente Tytsjerksteradiel is voornemens om in 2018 diverse voertu...

Cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel 2018 VOL!

07 december 2017

De interesse voor de cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel 2018 is dermate groot dat de eerste groep inmiddels is volgeboekt. Er hebben zic...

Waterschap Scheldestromen start aanbesteding regiewerkzaamheden werkmaterieel

04 december 2017

In 2014 heeft United Quality voor Waterschap Scheldestromen een Europese aanbesteding uitgevoerd voor het uitbesteden van regiewerkzaamheden van werkmateriee...

NV BAR start Europese aanbesteding voor 3D vulgraadsensoren inclusief software

30 november 2017

BAR is voornemens om haar ondergrondse containers te voorzien van sensoren voor 3D vulgraadmeting. Het gaat om levering van systemen voor bestaande container...

Wederom uitbreiding team United Quality: welkom Geert Lubbers!

10 november 2017

Het team van United Quality breidt wederom uit met een vakspecialist. Maandag 13 november start Geert Lubbers als supportant bij United Quality. Geert is een...

Supportants United Quality gecertificeerd voor gebruik Negometrix

30 oktober 2017

United Quality voert in opdracht van haar klanten vele inkoop- en aanbestedingstrajecten uit voor onder andere speciale voertuigen (afvalinzamelvoertuigen, c...

Europese aanbesteding autolease Omgevingsdienst Haaglanden

02 oktober 2017

In 2013 heeft United Quality voor de Omgevingsdienst Haaglanden een Europese aanbesteding operationele autolease verzorgd. Het contract met de huidige leasem...

United Quality verlengt trainingslicentie Tenderned

28 september 2017

United Quality is licentiehouder van Tenderned. Dat betekent dat we uw organisatie kunnen ondersteunen en adviseren bij de implementatie en het gebruik van T...

Spaarnelanden start Europese aanbesteding onkruidbestrijding

20 september 2017

Spaarnelanden start op korte termijn een Europese aanbesteding voor onkruidbestrijding. De kwaliteit van de geleverde dienstverlening is een aandachtspunt in...

Aanbesteding transport en verwerking reststromen voor RAD Hoeksche Waard

18 september 2017

United Quality heeft de opdracht gekregen om een aanbestedingstraject uit te voeren voor transport en verwerking van reststromen voor RAD Hoeksche Waard. Het...

Europese aanbesteding afvalzakken voor gemeente Maastricht

17 september 2017

Gemeente Maastricht start op korte termijn een Europese aanbesteding voor de levering van twee typen rood-witte afvalzakken voor inzameling van restafval in ...

Voorbereidingen Europese aanbesteding tankautospuiten VRR gestart

15 september 2017

In de periode 2018-2024 moeten er diverse tankautospuiten (ca. 18 stuks) worden vervangen en daarnaast divers materieel ten behoeve van groot water transport...

Aanbesteding toegangscontrole en vulgraadmeetsystemen voor Middelburg en Vlissingen

31 augustus 2017

De gemeenten Middelburg en Vlissingen gaan hun ondergrondse afvalcontainers voorzien van toegangscontrolesystemen en vulgraadmeting. Bestaande containers zul...

Uitbreiding bij het team van United Quality: Welkom Henk Tukker

18 augustus 2017

Vanaf maandag 21 augustus is het team van United Quality uitgebreid. Vanaf dat moment gaat Henk Tukker aan de slag als supportant bij ons groeiende team van ...

GAD besteedt reparatie en onderhoud wagenpark en materieel uit

11 augustus 2017

Het goed uitvoeren van reparatie en onderhoud aan een wagenpark met zware voertuigen zoals afvalinzamelvoertuigen (vuilniswagens), transportvoertuigen (haaka...

Aanbestedingen minicontainers, ondergrondse containers en voertuigen voor Avri

01 augustus 2017

Avri staat aan de vooravond voor de invoering van een nieuw afvalbeleid waarin het zogenaamde “omgekeerd inzamelen” centraal staat. Het nieuwe afvalbeleid he...

Ondergrondse containers

11 juni 2017

Ondergrondse containers zijn verzamelcontainers voor diverse afvalstromen waarbij de container grotendeels in de grond verzonken is, om ruimte boven de g...

Gemeente Wierden start aanbesteding minicontainers

01 juni 2017

Gemeente Wierden start een inkooptraject voor de verwerving van minicontainers (140 en 240 liter) voor restafval, GFT en PMD. Deze containers dienen voorzien...

United Quality begeleidt brainstormsessie inhuur mens en materieel in de toekomst voor GAD

31 mei 2017

De afvalbranche is de laatste jaren flink in beweging. Een belangrijke ontwikkeling is de transitie van afval naar grondstof. Waar we voorheen spraken over a...

Aanbesteding gladheidbestrijdingsmaterieel voor gemeente Raalte

23 mei 2017

Gemeente Raalte is voornemens om diverse soorten gladheidbestrijdingsmaterieel te vervangen. Het gaat hierbij om opzet (nat)zoutstrooiers, aanhangwagenstrooi...

Gemeente Westland start diverse aanbestedingstrajecten

26 april 2017

Start diverse aanbestedingstrajecten.In het verleden heeft United Quality diverse Europese aanbestedingen verzorgd voor de gemeente Westland. In 2017 geeft g...

Gemeente Horst aan de Maas start aanbesteding verwerking keukenafval

20 april 2017

Verwerking keukenafvalGemeente Horst aan de Maas heeft United Quality opdracht gegeven om een complete aanbesteding voor de verwerking van keukenafval te ver...

United Quality levert Inkoopadviseur Autotechniek aan gemeente Amstelveen

19 april 2017

Gemeente Amstelveen heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd voor de verwerving van een tijdelijke Inkoopadviseur Autotechniek. De opdracht i...

Gemeenten Boxtel en Sint-Michielgestel verlenen opdracht voor onderzoek grondstoffeninzameling van de toekomst

10 april 2017

De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel werken op vele gebieden samen en deze samenwerking dient de komende jaren verder geïntensiveerd te worden. De wens...

United Quality levert kwartiermaker / projectleider Logistiek a.i. voor AEB Amsterdam

09 april 2017

AEB (Afval Energiebedrijf Amsterdam) bouwt momenteel aan een nascheidingsinstallatie die in september 2017 operationeel moet zijn. Deze nascheidsinstallatie ...

Evaluatie afdeling Logistiek Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

26 maart 2017

Evaluatie afdeling logistiek United Quality heeft de opdracht gekregen om een evaluatie uit te voeren van de afdeling Logistiek van Veiligheidsregio Rotterda...

De cursus "Wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel" start weer in maart

22 februari 2017

Vanaf maart starten we weer met de cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen. In deze cursus wagenpark speciale voertuigen behandelen we in 8 modules het ge...

Spaarnelanden start Europese aanbesteding aftransport van restafval

21 februari 2017

Spaarnelanden heeft United Quality de opdracht gegeven voor de uitvoering van een Europese aanbesteding voor het aftransport van het restafval. Het door Spaa...

Europese aanbesteding afvalinzameling voor Rova

19 februari 2017

Rova verzorgt voor diverse gemeenten in haar verzorgingsgebied de afvalinzameling. Een deel hiervan wordt uitbesteed aan marktpartijen, waarbij Rova de volle...

United Quality verzorgt workshop "inschrijven op aanbestedingen"

16 februari 2017

United Quality is de specialist in het uitvoeren van Europese aanbestedingen voor speciale voertuigen en materieel waaronder brandweervoertuigen en -materiee...

Rova besteedt ondergrondse containers aan

14 februari 2017

Rova heeft een omvangrijk verzorgingsgebied. Voor de gemeente Amersfoort dienen op korte termijn ca. 550 ondergrondse containers te worden aangeschaft. De on...

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geeft opdracht voor advies inrichting onderhoud en beheer wagenpark, materieel en materiaal

09 februari 2017

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is voor wat de oppervlakte van het verzorgingsgebied betreft de grootste veiligheidsregio van Nederland en best...

Gemeente Texel besteedt de verwerving van divers materieel aan

01 februari 2017

United Quality heeft de opdracht van de gemeente Texel gekregen om de komende periode diverse voertuigen en materieel aan te besteden. Het gaat om twee haaka...

Interim ondersteuning en professionalisering wagenparkbeheer

25 januari 2017

United Quality heeft veel ervaring met wagenparkbeheer van speciale voertuigen en materieel. Voor diverse klanten hebben we onderzoeken uitgevoerd naar de op...

Aanbesteding transport reststromen inzameling en milieuparken

23 januari 2017

Een groot overheidsgerelateerd afvalinzamelbedrijf heeft United Quality de opdracht gegeven om het transport van de ingezamelde afval- en resttromen Europees...

Gemeente Alphen besteedt wagenparkverzekering aan

17 januari 2017

Gemeente Alphen a/d Rijn heeft een divers wagen- en materieelpark. Dit varieert van personen- en bestelauto's tot vuilniswagens en veegmachines. Al met al ee...

Aanbesteding bedrijfskleding gemeente Alphen a/d Rijn

05 januari 2017

Op korte termijn starten we met de uitvoering van een Europese aanbesteding voor bedrijfskleding voor de gemeente Alphen a/d Rijn. Het gaat in hoofdzaak om v...

Gemeente Bronckhorst geeft United Quality opdracht voor uitvoering aanbestedingen

29 december 2016

In 2017 is gemeente Bronckhorst voornemens om diverse voertuigen en materieel te vervangen. Het gaat hier om diverse soorten bestelauto's zoals bestelauto's ...

Gemeente Maastricht besteedt haar auto- en vrachtwagenbanden aan

28 december 2016

Gemeente Maastricht kent een strikt aanbestedingsbeleid. In het verleden heeft United Quality al bij diverse aanbestedingstrajecten mogen adviseren en onders...

Gezamenlijke aanbesteding transport en verwerking van glas voor Twente Milieu, Circulus-Berkel en Rova

27 december 2016

United Quality heeft de oprdacht gekregen om een aanbesteding te begeleiden voor transport en verwerking van glas voor Twente Milieu, Circulus-Berkel en Rova...

Gemeente Leiden geeft United Quality opdracht voor uitvoering van 7 aanbestedingen

23 december 2016

Servicepunt71 heeft in opdracht van de gemeente Leiden een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor het selecteren van een adviesbureau die in ...

Gemeente Delft besteedt een deel van de gladheidbestrijding aan

21 december 2016

Tot op heden verzorgde de gemeente Delft de complete gladheidbestrijding in eigen beheer, met eigen materieel en eigen mensen. Vanaf het volgende strooiseizo...

Spaarnelanden verlengt contract voor operationele ondersteuning verzekeringen

15 december 2016

United Quality biedt al enige tijd operationele steun bij de afwikkeling van schadeclaims ten behoeve van de verzekeringsportefeuille van Spaarnelanden. Na e...

Effectiever en Efficienter inschrijven? Volg een workshop "Inschrijven op aanbestedingen" vanuit de ervaring van United Quality

13 december 2016

United Quality is de aanbestedingsspecialist in de afval en automotive branche. In de afgelopen jaren hebben we voor verschillende overheidsorganisaties vari...

Beleidsadvies duurzaam wagenpark en aanbesteding bedrijfsauto's voor gemeente Moerdijk

12 december 2016

De gemeente Moerdijk heeft verschillende bedrijfsauto's varierend van pick-ups met kippende laadbak en kraan tot 4x4 voertuigen en gesloten bestelauto's. Dez...

Voertuigen kopen of leasen? That's the question voor de gemeente Uden

06 december 2016

De gemeente Uden moet de komende periode diverse bedrijfsauto's vervangen in het gemeentelijk wagenpark. Dit varieert van personenauto's tot bestelauto's. De...

Gemeente Amstelveen start aanbestedingen voor verwerking van PMD, glas, papier, schroot

25 oktober 2016

Komende weken geeft United Quality vorm aan diverse aanbestedingen voor de verwerking van PMD, glas, papier, en schroot in opdracht van de gemeente Amstelvee...

Gemeente Middelburg start een aanbesteding voor een vuilniswagen met kraan

24 oktober 2016

Gemeente Middelburg wil op korte termijn starten met een Europese aanbesteding voor een vuilniswagen met kraan. Dit kraantrechter voertuig gaat gebruikt word...

Privacy persoonsgegevens bij gebruik afvalpassen

23 september 2016

Aanleiding Er worden momenteel veel vragen gesteld over de wijze waarop afvalpassen binnen de wet- en regelgeving voor het gebruik van  persoonsgegevens mog...

Meervoudig onderhandse aanbesteding open containers voor de gemeente Maastricht

22 september 2016

Gemeente Maastricht heeft op korte termijn diverse containers nodig ten behoeve van haar milieupark Rondeel. De inhoud van deze containers varieert van 15 to...

Gemeente Zoeterwoude start inkooptraject ondergrondse containers

02 september 2016

Gemeente Zoeterwoude zal op korte termijn een meervoudig onderhands aanbestedingstraject starten voor levering van ondergrondse containers voor restafval. De...

Europese aanbesteding personen- en bestelauto's door Spaarnelanden

24 augustus 2016

Spaarnelanden start op korte termijn een Europese aanbesteding voor de levering van ca. 20 personen- en bestelauto's in diverse percelen. Vanuit de ervaring ...

Onderzoek werkplaatsefficiency voor Bluekens Truck & Bus

28 juli 2016

Binnen de Volvo Group Trucks Nederland (VGTN) organisatie wordt zoals gebruikelijk gewerkt met flatrate tijden voor verschillende reparatie- en onderhoudswer...

Meervoudig onderhandse aanbesteding persinstallatie met wisselcontainers door gemeente Zandvoort

21 juli 2016

Gemeente Zandvoort start een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor levering van een stationaire persinstallatie voor op haar milieupark. Het afv...

Meerlanden start quickscan optimalisatie recyclepleinen

19 juli 2016

Na de zomervakantie start United Quality met een quickscan ten behoeve van de optimalisatie van de recyclepleinen of milieustations binnen het verzorgingsgeb...

United Quality krijgt opdracht voor onderzoek wagenparkbeheer en werkplaats RMN

07 juli 2016

RMN beschikt over een centrale eigen werkplaats. De werkplaats is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud van het vele materieel van RM...

Europese aanbesteding calamiteitenbestrijding door gemeente Eindhoven

27 juni 2016

Gemeente Eindhoven start op korte termijn een Europees aanbestedingstraject voor de uitvoering van calamiteitenbestrijding en aanverwante dienstverlening. Hi...

Gemeente Katwijk start aanbesteding voor afvalinzamelvoertuig met kraan

24 juni 2016

Gemeente Katwijk was één van de eerste klanten van United Quality en is nog altijd een goede en gewaardeerde klant. De geschiedenis herhaalt zich: in 2008 h...

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondertekent contract operationele autolease

10 juni 2016

Op 9 juni jl. heeft VRR een contract getekend met VW Leasing voor de operationele lease van haar dienst- en piketvoertuigen. Voorafgaand aan de ondertekenin...

Eerste ervaringen cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen

20 mei 2016

Op 22 maart jl. zijn we gestart met de cursus Wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel. Inmiddels hebben we 3 van de 8 modules gegeven. Een korte ter...

Lezing Anders Aanbesteden op het aanbestedingsplein op de eRIC

09 mei 2016

United Quality is initiatiefnemer van Anders Aanbesteden in 2009 in de afvalbranche. De doelstelling van Anders Aanbesteden is om het aanbestedingsproces bin...

Inzicht in de tractiemiddelen van de toekomst in soorten en aantallen

22 april 2016

In opdracht van de gemeente Coevorden gaat United Quality de komende periode een onderzoek uitvoeren naar de tractiemiddelen van de buitendienst. De doelste...

Jos van de Velde verzorgt presentatie op gladheidbestrijdingscongres van NVRD

21 april 2016

Op 21 april jl. vond het gladheidbestrijdingscongres van NVRD plaats in de Silverdome in Zoetermeer. Jos van de Velde van United Quality gaf een presentatie ...

Uitbesteding gladheidbestrijding voor de gemeente Capelle aan den IJssel

17 april 2016

Gemeente Capelle aan den IJssel heeft United Quality de opdracht verleend om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de uitbesteding van de gladheidbest...

Gemeente Roermond start verwervingstraject ondergrondse containers

04 april 2016

Komende periode heeft de gemeente Roermond diverse ondergrondse containers nodig. Zij zochten hiervoor een ter zake kundige partij die dit verwervingstraject...

Gemeente Stein kiest voor United Quality voor verwerving bestelauto's

01 april 2016

Na een meervoudig onderhands offertetraject heeft de gemeente Stein United Quality geselecteerd om de aanbesteding voor verwerving van bestelauto's en person...

OBS: het online beheersysteem voor uw voertuigen en materieel met meerwaarde

29 maart 2016

United Quality is specialist op het gebied van wagenpark- en materieelbeheer van speciale voertuigen en materieel. Vanuit onze jarenlange ervaring met beheer...

Cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel van start

22 maart 2016

Op 22 maart zijn we van start gegaan met de eerste module van de cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel. Binnen drie weken was de cursus gev...

Gemeente De Fryske Marren start drietal aanbestedingstrajecten

10 maart 2016

Op korte termijn start de gemeente De Fryske Marren met de voorbereiding voor een drietal aanbestedingstrajecten voor de verwerving van containervoertuigen m...

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kiest opnieuw voor United Quality

01 maart 2016

Afgelopen periode heeft United Quality het projectmanagement mogen uitvoeren van de levering van 41 stuks tankautospuiten na het faillissement van de fabrika...

Quickscan kopen of leasen wagenpark en ondergrondse containers

29 februari 2016

Gemeente Vlissingen wenst de verschillende mogelijkheden met betrekking tot aanschaf, onderhoud en beheer van haar wagenpark en ondergrondse containers nader...

Gezamenlijke Brandweer start aanbestedingsprocedure autospuit

26 februari 2016

De Gezamenlijke Brandweer is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de evrwerving van een autospuit. United Quality heeft de opdracht gekregen om h...

Schrijf je in voor de cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen

17 februari 2016

Vanuit onze kennis en ruime praktijkervaring hebben wij een cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen ontwikkeld. Dat maakt deze cursus uniek en het zorgt e...

Gemeente Alphen aan den Rijn start aanbesteding voor bestelauto's en veegmachines

16 februari 2016

Momenteel voeren wij diverse aanbestedingstrajecten uit voor de levering van veegmachines. En daar komt er nu weer eentje bij! Ook de gemeente Alphen aan den...

Nieuwe veegmachines voor Circulus-Berkel

09 februari 2016

Circulus-Berkel moet de komende jaren diverse middelgrote veegmachines vervangen. Aangezien de investeringen boven de aanbestedingsdrempel uitkomen worden de...

Kennis is de sleutel tot een succesvolle aanbesteding

05 februari 2016

"De nieuwe Aanbestedingswet 2016, die in april van kracht wordt, frustreert het innovatief vermogen van de markt." Deze stelling stond op 19 januari centraal...

Gemeente Sliedrecht krijgt inzicht in haar wagenpark voor de toekomst

04 februari 2016

Recentelijk is de gemeente Sliedrecht overgestapt op een andere wijze van afvalinzameling: omgekeerd inzamelen. Deze wijze van inzamelen verloopt zeer succes...

Twente Milieu en Circulus-Berkel starten gezamenlijk een aanbesteding voor minicontainers

27 januari 2016

Twente Milieu en Circulus-Berkel hebben United Quality de opdracht verstrekt om een aanbesteding uit te voeren voor de levering van minicontainers voor versc...

Gemeente Bernheze start aanbestedingsprocedure voor gladheidbestrijdingsmaterieel

25 januari 2016

De gemeente Bernheze is voornemens om voor de volgende winter diverse soorten gladheidbestrijdingsmaterieel te vervangen. Hierbij gaat men over op natzout st...

Gemeente Maastricht start aanbesteding voor aanschaf van veegmachines

29 december 2015

Gemeente Maastricht is voornemens om in het eerste kwartaal van 2016 een Europese aanbesteding te starten voor de levering van diverse veegmachines, zowel kl...

Spaarnelanden start Europese aanbestedingen voor verwerving veegmachines en bedrijfskleding

15 december 2015

Komende maanden zal United Quality in opdracht van Spaarnelanden een tweetal Europese aanbestedingsprocedures verzorgen. Het betreft een aanbesteding voor de...

United Quality marktleider in uitvoering Europese aanbestedingen voor voertuigen, materieel, containers en afvalgerelateerde producten en diensten

02 december 2015

United Quality is de specialist in advies en aanbesteding in de afvalbranche en automotive sector. In 2008 zijn we begonnen met het schrijven van programma's...

Gemeente Woerden start aanbestedingsprocedure voor verwerving minicontainers met identificatiechips en registratieystemen t.b.v. invoering Diftar

30 november 2015

De gemeente Woerden heeft aan United Quality de opdracht verleend om een Europese aanbesteding te begeleiden voor uitvoering van een Europees openbare aanbes...

Onderzoek verhuizing werkplaats Gemeente Leidschendam-Voorburg

26 november 2015

United Quality heeft de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige omvang, inrichting,  huisvesting én locatie van de werkplaats in...

United Quality adviseert en ondersteunt bij aanbesteding transport en verwerking afvalstromen

16 november 2015

Gemeente Maastricht is samen met RD4 voornemens om een Europese aanbesteding voor transport en verwerking van diverse afval- c.q. reststromen te houden. Unit...

Gemeente Zaltbommel vervangt diverse bedrijfsauto's

12 november 2015

Op basis van de meerjarenplanning worden de komende periode diverse bedrijfsauto's vervangen bij de gemeente Zaltbommel. Hiertoe zal een Europese aanbestedin...

Gemeente Capelle aan den IJssel start aanbesteding voor onderhoud, keuring en reiniging van ondergrondse containers

15 oktober 2015

Gemeente Capelle aan den IJssel start een Europese aanbesteding voor het onderhoud, reparatie, keuringen en reiniging aan haar ondergrondse containers. Unite...

United Quality verzorgt technische inspectie en advies exploitatie hoogwerker brandweer

14 oktober 2015

United Quality heeft van de VNOG de opdracht gekregen om een technische inspectie te verzorgen van een bestaande hoogwerker. Het doel van deze inspectie is o...

United Quality ontwikkelt rekenmodel exploitatiekosten ondergrondse containers

07 oktober 2015

United Quality heeft op basis van haar ruime ervaring met en de brede marktkennis van onderlossende containers een rekenmodel ontwikkeld ter ondersteuning va...

HVC start aanbesteding voor inkoop van veiligheids- en signaalkleding

04 oktober 2015

HVC Inzameling is voornemens om de bedrijfskleding in te kopen door middel van een aanbestedingstraject. Het streven is om uiterlijk 1 april 2016 het contrac...

GAD Gooi en Vechtstreek start Europese aanbesteding voor minicontainers

25 september 2015

GAD Gooi en Vechtstreek start op korte termijn met een Europese aanbesteding voor levering van ca. 140.000 minicontainers. Het chippen van deze minicontainer...

Aanbesteding transport en verwerking afvalstromen voor gemeente Amstelveen

18 september 2015

Gemeente Amstelveen is voornemens om op korte termijn het transport en de verwerking van diverse afvalstromen aan te besteden. United QUality heeft de opdrac...

Gemeente Utrecht gunt opdracht projectleider aanbestedingen zware voertuigen

16 september 2015

Na een offertetraject voor de levering van een projectleider aanbestedingen heeft de gemeente Utrecht opnieuw het vertrouwen uitgesproken in United Quality. ...

United Quality neemt deel aan eRIC op het Aanbestedingsplein

08 september 2015

Op 2-4 juni 2016 vindt de Internationale Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) plaats. Drie dagen lang is de voormalige vl...

Irado start pilot Object Beheer Systeem

06 september 2015

Irado gaat voor de komende 6 maanden het Object Beheer Systeem van United Quality gebruiken en testen in een pilottraject. Met name voor het beheer van haar ...

Twente Milieu start aanbesteding ondergrondse perscontainers

26 augustus 2015

Twente Milieu heeft United Quality gevraagd de Europese aanbesteding voor levering van ondergrondse perscontainers voor haar te verzorgen. Twente Milieu heef...

Aanbesteding minicontainers RMN

25 augustus 2015

Reinigingsbedrijf Midden Nederland wil op korte termijn een Europese aanbesteding minicontainers voor levering van minicontainers op de markt zetten. Aan Uni...

Gemeente Amsterdam - stadsdeel Noord start aanbesteding overslag en transport restafval ondergrondse perscontainers

13 augustus 2015

Stadsdeel Noord zamelt het restafval van haar huishoudens in middels ondergrondse perscontainers. De overslag en het transport van dit restafval wil men op k...

RET start Europese aanbesteding voor een railreinigingsvoertuig

24 juli 2015

RET Rotterdam is voornemens een nieuw railreinigingsvoertuig aan te schaffen. Gezien de noodzakelijke investering zal dit middels een Europese aanbesteding g...

Gemeente Oegstgeest verleent opdracht voor onderzoek budget ROB-kosten

06 juli 2015

Gemeente Oegstgeest heeft aan United Quality de opdracht gegeven voor een onderzoek naar het noodzakelijk budget voor reparatie en onderhoud aan haar wagenpa...

Gemeente Katwijk start aanbesteding voor inhuur beladers

18 juni 2015

Gemeente Katwijk heeft opdracht verleend aan United Quality voor het compleet verzorgen van een Europese aanbesteding voor de inhuur van beladers. Een flexib...

Gemeente Barneveld start Europese aanbesteding voor overslag en transport van restafval en GFT

17 juni 2015

United Quality heeft de opdracht van gemeente Barneveld verworven voor de complete uitvoering van een Europese aanbesteding voor overslag en transport van re...

Gemeente Ede en Barneveld starten gezamenlijk een Europese aanbesteding voor brandstoffen

16 juni 2015

Aanbesteding branstoffen, de gemeenten Ede en Barneveld gaan samen optrekken in een Europese aanbesteding voor de inkoop van brandstoffen. Aan United Quality...

Gemeente Putten neemt deel aan het pilotproject Object Beheer Systeem (OBS)

09 juni 2015

Gemeente Putten neemt ook deel aan het pilotproject Object Beheer Systeem (OBS) van United Quality. OBS is ontwikkeld door United Quality in eigen beheer ont...

Gemeente Putten besteedt uitvoering Europese aanbestedingen uit aan United Quality

09 juni 2015

Komende weken starten we met een tweetal aanbestedingsprocedures voor de gemeente Putten voor: bestelauto's een kolkenzuiger met afzetbare opbouw Beid...

Gemeente Venray neemt deel aan pilotproject Object Beheer Systeem

01 juni 2015

Gemeente Venray test het komende half jaar het door United Quality in eigen huis ontwikkelde Object Beheer Systeem (OBS). OBS is een online tool om eenvoudi...

Twitter

Contact

Postadres:
Postbus 709
4200 AS Gorinchem

030 - 699 54 31

Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Neem contact op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven.
Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.