Aanbestedingen algemeen

United Quality is marktleider en specialist in de uitvoering van (Europese) aanbestedingen voor speciale voertuigen, materieel en afvalgerelateerde producten en diensten. Zo hebben wij zeer ruime ervaringen in aanbestedingen voor onder andere afvalinzamelvoertuigen, rioolreinigingsvoertuigen, containerauto's, bestelauto's, veegmachines, brandweerauto's, grondverzetmaterieel, tractoren, gladheidbestrijdingsmaterieel, reparatie en onderhoud, leasing, (ondergrondse) containers, minicontainers, afvalinzameling, afvaltransport en afvalverwerking, etc. U kunt ook bij ons terecht voor de uitbesteding van uw gladheidbestrijding of winterdienst. Klik hier en vindt informatie over aanbesteding speciale voertuigen.

Met onze ruime ervaring, specialisme en actuele materiedeskundigheid kunnen wij uw organisatie desgewenst deels of compleet ontzorgen bij de uitvoering van uw inkoop- of aanbestedingstrajecten. Hiervoor hebben wij een unieke "menukaart voor samenwerking" opgesteld. Deze menukaart bestaat uit alle fasen en werkstappen die van toepassing zijn in een aanbestedingsproces. U kunt per fase en/of werkstap aangeven wat u in eigen beheer wilt uitvoeren of wat u wenst uit te besteden.

Wat kunnen wij in aanbestedingen voor u betekenen?

1. Opstellen technisch bestek (programma van eisen en kwalitatieve gunningcriteria)

In samenwerking met u stellen wij een technisch bestek op. Dit technisch bestek bestaat uit een functioneel en objectief programma van eisen en wensen, helder omschreven selectiecriteria en een transparante gunning- en wegingssystematiek. Vanzelfsprekend houden we rekening met eisen en wensen ten aanzien van duurzaamheid en social return.

2. Opstellen aanbestedingsleidraad en begeleiden aanbestedingsprocedure

Na het opstellen van het technisch bestek verzorgen wij voor u de aanbestedingsleidraad en de uitvoering van de volledige aanbestedingsprocedure. Zo dragen wij zorg voor de publicatie op Tenderned, beantwoording van de vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen en zijn gedurende het gehele aanbestedingstraject het contactpunt voor de inschrijvers.

United Quality is officieel licentiehouder van Tenderned en kan u desgewenst ook trainen of adviseren in het gebruik van Tenderned.

3. Selectie- en gunningstraject

Na de sluitingstermijn voor inschrijven begeleiden wij voor u het selectie- en gunningstraject. Zo controleren wij of de inschrijvers voldoen aan de minimumeisen, voeren voor u een schaduwbeoordeling uit en beheren de scorematrix. Desgewenst kunnen wij de coördinatie van praktijktesten compleet voor u verzorgen. Na vaststelling van de voorlopige gunning stellen wij voor u de gunning- en afwijzingsbrieven op. Na afloop van de stand-still termijn coördineren wij het verificatieoverleg. Op uw verzoek stellen wij de contracten, conform onze unieke visie op contractvorming en contractbeheer op. Tenslotte maken wij voor u een compleet aanbestedingsdossier voor uw administratie.

Ervaring, expertise en kwaliteit: voorwaarden voor succes

De meeste adviesbureaus zijn uitstekend in staat om het procedureel en juridische deel van een technisch bestek op te stellen. Dit deel is vaak een standaard onderdeel van een compleet technisch bestek. De inhoudelijke kennis van de aan te besteden materie ontbreekt en de aanbestedende dienst moet daardoor zelf het programma van eisen en kwalitatieve gunningcriteria of wensen aanleveren. Juist het programma van eisen en wensen is het meest tijdrovende deel van een goed technisch bestek. Deze moet goede, objectieve en functionele eisen en wensen bevatten en een transparante gunningssystematiek. Aangezien dit vaak geen dagelijkse bezigheid is, bestaat er een risico dat de omschrijvingen onvoldoende, onvolledig of zelfs onjuist zijn. Dit kan vervolgens resulteren in een aantal vervelende situaties:

  • De aanbesteding levert niet het gewenste resultaat op.
  • De dienstverlening van de leverancier sluit niet aan op de behoefte met een moeizame contract- en/of uitvoeringsfase tot gevolg.
  • Diverse werkzaamheden leiden tot meerwerk omdat deze onjuist zijn beschreven in het technisch bestek.
  • Leveranciers aan wie de opdracht niet is gegund, starten een bezwaarprocedures (kort geding) omdat ze menen de dupe te zijn geworden van de hiaten in het technisch bestek of de aanbestedingsprocedure. 

Anders Aanbesteden

Aanbestedingen

United Quality is initiatiefnemer van Anders Aanbesteden. De doelstelling van Anders Aanbesteden is om het aanbestedingsproces binnen de wettelijke kaders te vereenvoudigen door samenwerking tussen aanbestedende diensten en bedrijven. Onze partner in Anders Aanbesteden zijn onder andere:

  • NVRD
  • RAI Vereniging Speciale Voertuigen
  • KLAIR
  • BOVAG

Een brochure over aanbestedingen kunt u hier downloaden.

Twitter

Contact

Postadres:
Postbus 709
4200 AS Gorinchem

030 - 699 54 31

Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Neem contact op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven.
Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.