Inkoop en aanbestedingen

Anders Aanbesteden

Op het gebied van afval en grondstoffen hebben wij veel inkooptrajecten en aanbestedingen succesvol afgerond. Bijvoorbeeld aanbestedingen voor afvalinzameling en afvalverwerking, maar ook voor minicontainers en ondergrondse containers. Wij hebben ervaren specialisten met inhoudelijke kennis van de afval en grondstoffen branche. Ook zijn we op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat we, naast het begeleiden van het proces, u ook kunnen inhoudelijk kunnen adviseren. Dit helpt u bij het maken van de juiste keuzes en het zorgt ervoor dat het aanbestedingsproces sneller kan worden doorlopen, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit.

Daarnaast heeft dit onder andere de volgende meerwaarde:

 • De aanbesteding levert inhoudelijk het gewenste resultaat, waardoor de uitvoeringsfase van het contract makkelijker verloopt en doelstellingen en de planning worden gehaald
 • De kans op eventuele bezwaarprocedures wordt beperkt door een inhoudelijk goed en compleet technisch bestek
 • Achteraf doorbelast meerwerk als gevolg van onduidelijkheden en/of openingen in het programma van eisen wordt voorkomen

Onze aanpak
Wij hebben het aanbestedingsproces opgedeeld in drie fasen met verschillende werkstappen. In elke fase kunt u aangeven wat u door ons wil laten uitvoeren of wat u eventueel graag zelf wil uitvoeren.

Fase1 Opstellen technisch bestek
Het technisch bestek bestaat uit het programma van eisen en de kwalitatieve gunningcriteria. Feitelijk is dit het belangrijkste deel van het inkoop- of aanbestedingsproces. In het technisch bestek worden immers de in te kopen producten en diensten beschreven. Op basis van uw behoefte stellen we een concept technisch bestek op dat we met u bespreken en aanpassen tot een definitieve versie. Wij zorgen ervoor dat het technisch bestek functioneel en objectief en dat er een transparante gunnings- en wegingssystematiek is. Vanzelfsprekend worden belangrijke aspecten zoals duurzaamheid en social return in het technisch bestek opgenomen.

Fase 2 Begeleiden aanbestedingsprocedure
In deze fase wordt de aanbestedingsleidraad en (invul)bijlagen opgesteld en worden alle documenten gereed gemaakt voor publicatie inclusief concept contractdocumenten. Wij verzorgen de uitvoering van het complete aanbestedingsproces, onder andere:

 • Publicatie op een aanbestedingsplatform, zoals bijvoorbeeld Tenderned of Mercell (voorheen Negometrix)
 • Opstellen van de nota(‘s) van Inlichtingen
 • Aanspreekpunt voor inschrijvers

Fase 3 Selectie en gunning
Als de inschrijvingen zijn ingediend begeleiden wij de selectie-en gunningsfase. Zo zorgen wij voor het:

 • Controleren van de inschrijvers op volledigheid en geldigheid
 • Uitvoeren van een schaduwbeoordeling
 • Opstellen en invullen van de scorematrix
 • Organiseren, coördineren en bijwonen praktijkbeoordeling (indien van toepassing)
 • Opstellen gunningsadvies
 • Opstellen voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven
 • Organiseren en bijwonen verificatieoverleg
 • Opstellen contracten
 • Opstellen aanbestedingsdossier

Wil u ons inzetten voor een second opinion, terwijl u de aanbesteding zelf uitvoert?
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven. Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord
;