Cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel

Cursus wagenparkbeheer: voor wagenparkbeheerders, door specialisten in wagenparkbeheer!

Reeds bij de oprichting van ons bedrijf hebben we het beheer van speciale voertuigen en materieel als een speerpunt beschouwd. Het behoort immers tot onze kernactiviteiten! Het beheer van specialistische voertuigen en materieel vergt een andere aanpak dan een standaard wagenpark. In onze voorgaande werkkringen hebben we dat zelf ervaren. Het takenpakket bij beheer van speciale voertuigen, is veel omvangrijker en meer divers dan bij bijvoorbeeld personenauto’s. (Denk bij speciale voertuigen aan afvalinzamelvoertuigen, brandweervoertuigen, winterdienstmaterieel, tractoren, kranen, etc.) 

Diverse organisaties hebben we de afgelopen jaren mogen adviseren over beheer van assets zoals speciale voertuigen en materieel. Regelmatig mochten we ook ondersteunen bij het inrichten en implementeren van de beheerorganisatie en bij het instrueren van medewerkers. In die praktijksituaties hebben we gemerkt dat er behoefte is aan instructie en opleiding. In die behoefte wordt nu voorzien. In 2016 hebben we met succes de eerste training Wagenparkbeheer Speciale Voertuigen en Materieel gegeven aan een divers gezelschap van wagenparkbeheerders van verschillende organisaties. In het voorjaar van 2019 hebben we alweer de vierde editie van de cursus afgerond.

In 2020 starten we met de vijfde editie. In deze cursus behandelen we het gehele takenpakket van het wagenparkbeheer. Dat wordt gedaan in verschillende modules. (De opsomming van de in de cursus te behandelen onderwerpen is niet uitputtend.)

1. Introductie: wat is wagenparkbeheer?
Takenpakket; rol beheerder wagenpark en materieel binnen de organisatie; kenmerken beheer specialistisch materieel; operationeel, tactisch en strategisch beheer
2. Beleid
Soorten beleidsvragen (o.a. duurzaamheid, aanschaf/leasing); vertaling beleidskeuzes naar beheer
3. Inkoopproces
Bepalen behoeftestelling (omvang en soorten voertuigen); rol beheerder in inkoopproces; Inkoopstrategieën (o.a. Europees aanbesteden); oplevering, nazorg; contract- en leveranciersmanagement
4. Verzekering
Keuzes t.a.v. dekking (WA, Casco, RB, SVI,  e.d.); schaderegistratie, -analyse en –rapportage
5. Administratie en financiën
Soorten en gebruik gegevens; proces verzamelen, registreren en actualiseren gegevens; jaar- en meerjarenplanning en -begroting vervangingen; berekening exploitatielasten nieuw voertuig
6. Reparatie en onderhoud; dagelijks onderhoud en reiniging
Planning onderhoud, keuring, inspectie; onderscheid soorten werkzaamheden (t.b.v. analyses); budgettering en kostenbewaking, aanpak dagelijks onderhoud en reiniging
7. Informatievoorziening
Opstellen rapportages (kosten, KPI’s); informatie voor voertuiggebruikers en voor management; relatie met andere informatiesystemen (bijv. financiën)
8. Diverse overige taken wagenparkbeheer; afsluiting cursus
Brandstofbeheer; vervangend vervoer; afstoten voertuigen; afsluiting cursus: ervaringen, evaluatie vragen etc.

Wanneer en waar vindt de cursus plaats?

De cursusdata voor 2020 moeten nog worden vastgesteld. De cursus wordt gegegeven in ons kantoor te Gorinchem, maar de mogelijkheid bestaat dat één of meerdere modules op een andere (inspirerende) locatie uit het werkveld gegeven wordt. Vanzelfsprekend wordt dit tijdig aangegeven. 

Wat zijn de kosten?

Elke module is afzonderlijk te volgen. De kosten bedragen € 245,- per module per deelnemer. Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde organisatie geldt voor de 2de en 3de deelnemer een bedrag van € 195,-. Tevens ontvangt u drie maanden gratis gebruik van ons webbased Object Beheer Systeem (OBS), waarmee u het wagenpark, maar ook andere objecten zoals containers, gereedschappen en speeltoestellen kunt beheren.

Hoe kan ik me aanmelden?

De data voor 2020 moeten nog worden vastgesteld. Wilt u zich alvast verzekeren van een plaats? Dat kan via het contactformulier. Klik HIER voor het contactformulier. Wij houden u dan op de hoogte van het programma en de cursusdata voor 2020.

Een brochure over de cursus wagenparkbeheer kunt u hier downloaden.

Het is ook mogelijk om bij uw organisatie een in-company cursus te volgen; vraag naar de mogelijkheden! Wilt u meer informatie over data en locatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Twitter

Contact

Postadres:
Postbus 709
4200 AS Gorinchem

030 - 699 54 31

Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Neem contact op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven.
Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.