Cursus wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel

Cursus wagenparkbeheer: voor wagenparkbeheerders, door specialisten in wagenparkbeheer!

Het beheer van specialistische voertuigen en materieel vergt een andere aanpak dan een standaard wagenpark. Het takenpakket bij beheer van speciale voertuigen, is veel omvangrijker en meer divers dan bij bijvoorbeeld personenauto’s. Denk bij speciale voertuigen aan afvalinzamelvoertuigen, brandweervoertuigen, veegmachines, rioolreinigingsvoertuigen, winterdienstmaterieel, tractoren, kranen, onkruidmachines, etc. Het beheer van speciale voertuigen en materieel behoort al jaren tot onze corebusiness. Diverse organisaties hebben we de afgelopen jaren geadviseerd over beheer van assets zoals speciale voertuigen en materieel. Regelmatig hebben we geholpen bij het professionaliseren, inrichten en implementeren van de beheerorganisatie en bij het instrueren van medewerkers. In die praktijksituaties hebben we gemerkt dat er behoefte is aan instructie en opleiding.

Van 2016 hebben we meerdere keren per jaar met succes de cursus Wagenparkbeheer Speciale Voertuigen en Materieel gegeven aan een divers gezelschap van wagenparkbeheerders van verschillende organisaties. De cursus voor het najaar 2021 is inmiddels volgeboekt. Daarom organiseren we begin 2022 een volgende editie. In deze cursus behandelen we het gehele takenpakket van het wagenparkbeheer. Dat wordt gedaan in 6 verschillende modules. Elke module wordt tijdens een dagdeel van ongeveer 4 uur gegeven. De opsomming van de in de cursus te behandelen onderwerpen is niet limitatief.

1. Introductie en beleid: wat is wagenparkbeheer?

 • Takenpakket
 • Rol beheerder wagenpark en materieel binnen de organisatie
 • Kenmerken beheer specialistisch materieel
 • Operationeel, tactisch en strategisch beheer
 • Soorten beleidsvragen (o.a. verduurzaming wagenpark, koop/lease)
 • Vertaling beleidskeuzes naar beheer

2. Behoeftestelling en inkoop

 • Bepalen behoeftestelling (omvang en soorten voertuigen)
 • Duurzaamheid t.o.v. functionele specificaties en Total Costs of Ownership
 • Rol beheerder in inkoopproces
 • Inkoopstrategieën (o.a. Europees aanbesteden)
 • Technische afnames, oplevering, nazorg
 • Contract- en leveranciersmanagement

3. Verzekering, administratie en financiën

 • Keuzes t.a.v. dekking (WA, Casco, RB, SVI, e.d.)
 • Schaderegistratie, -analyse en –rapportage
 • Soorten en gebruik gegevens
 • Proces verzamelen, registreren en actualiseren gegevens
 • Jaar- en meerjarenplanning en -begroting vervangingen
 • Berekening exploitatielasten nieuw voertuig
 • Demo Object Beheer Systeem OBS

4. Reparatie en onderhoud; dagelijks onderhoud en reiniging

 • Planning onderhoud, keuring, inspectie
 • Onderscheid soorten werkzaamheden (t.b.v. analyses)
 • Budgettering en kostenbewaking
 • Aanpak dagelijks onderhoud en reiniging

5. Informatievoorziening

 • Opstellen rapportages (kosten, KPI’s)
 • Informatie voor voertuiggebruikers en voor management
 • Management by Exception
 • Relatie met andere informatiesystemen (bijv. financiën)

6. Afstoten voertuigen en overige taken wagenparkbeheer, afsluiting cursus 

 • Verkoopproces bij afstoten voertuigen
 • Brandstofbeheer
 • Vervangend vervoer
 • Afsluiting cursus

Wanneer en waar vindt de cursus plaats?

De cursusdata voor 2022 zijn als volgt gepland:

 • Module 1 Introductie en beleid: woensdag 2 februari 2022
 • Module 2 Behoeftestelling en inkoop: woensdag 16 februari 2022
 • Module 3 Verzekering, administratie en financiën: woensdag 9 maart 2022
 • Module 4 Reparatie en onderhoud: woensdag 23 maart 2022
 • Module 5 Informatievoorziening: woensdag 6 april 2022
 • Module 6 Afstoten voertuigen en overige taken, afsluiting: woensdag 20 april 2022

De cursus wordt gegeven in ons kantoor te Gorinchem (Stephensonweg 14), maar de mogelijkheid bestaat dat één of meerdere modules op een andere (inspirerende) locatie uit het werkveld gegeven wordt. Vanzelfsprekend wordt dit tijdig aangegeven. Uiteraard wordt de cursus coronaproof georganiseerd.

Hoe ziet de dagindeling er uit?

 • 10.15 – 10.30 ontvangst
 • 10.30 – 12.15 deel 1
 • 12.15 – 13.00 lunch
 • 13.00 – 14.45 deel 2
 • 14.45 – napraten/einde

Wat is de investering?

Uw investering bedraagt € 2.499,- excl. BTW per persoon inclusief lesmateriaal, koffie, thee, frisdrank en lunch. Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich inschrijven voor de cursus via het online inschrijfformulier. Klik HIER om u in te schrijven. Het is ook mogelijk om bij uw organisatie een in-company cursus te volgen. Neem bij interesse gerust contact met ons op.

Twitter

Contact

Postadres:
Postbus 709
4200 AS Gorinchem

030 - 699 54 31

Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Neem contact op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven.
Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.