Cursus Wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel

Voor wagenparkbeheerders, door specialisten in wagenparkbeheer!

Uw wagenpark beheren als een pro!
Het beheer van specialistische voertuigen en materieel vergt een andere aanpak dan een standaard wagenpark. Het takenpakket bij beheer van speciale voertuigen, is veel omvangrijker en meer divers dan bij bijvoorbeeld personenauto’s. Denk bij speciale voertuigen aan afvalinzamelvoertuigen, brandweervoertuigen, veegmachines, rioolreinigingsvoertuigen, winterdienstmaterieel, tractoren, kranen, onkruidmachines, etc.

Hoe houdt u controle over een specialistisch wagenpark?
Een vraag die wij regelmatig krijgen en die ons heeft gemotiveerd om onze ervaring en kennis te bundelen in één praktijkgerichte cursus “Wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel”.

In deze cursus behandelen we het gehele takenpakket van het wagenparkbeheer in 6 verschillende modules. Elke module wordt tijdens een dagdeel van ongeveer 4 uur gegeven. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

1. Introductie en beleid: wat is wagenparkbeheer?

 • Takenpakket
 • Rol beheerder wagenpark en materieel binnen de organisatie
 • Kenmerken beheer specialistisch materieel
 • Operationeel, tactisch en strategisch beheer
 • Soorten beleidsvragen (o.a. verduurzaming wagenpark, koop/lease)
 • Vertaling beleidskeuzes naar beheer

2. Behoeftestelling en inkoop

 • Bepalen behoeftestelling (omvang en soorten voertuigen)
 • Duurzaamheid t.o.v. functionele specificaties en Total Costs of Ownership
 • Rol beheerder in inkoopproces
 • Inkoopstrategieën (o.a. Europees aanbesteden)
 • Technische afnames, oplevering, nazorg
 • Contract- en leveranciersmanagement

3. Verzekering, administratie en financiën

 • Keuzes t.a.v. dekking (WA, Casco, RB, SVI, e.d.)
 • Schaderegistratie, -analyse en –rapportage
 • Soorten en gebruik gegevens
 • Proces verzamelen, registreren en actualiseren gegevens
 • Jaar- en meerjarenplanning en -begroting vervangingen
 • Berekening exploitatielasten nieuw voertuig
 • Demo Object Beheer Systeem OBS

4. Reparatie en onderhoud; dagelijks onderhoud en reiniging

 • Planning onderhoud, keuring, inspectie
 • Onderscheid soorten werkzaamheden (t.b.v. analyses)
 • Budgettering en kostenbewaking
 • Aanpak dagelijks onderhoud en reiniging

5. Informatievoorziening

 • Opstellen rapportages (kosten, KPI’s)
 • Informatie voor voertuiggebruikers en voor management
 • Management by Exception
 • Relatie met andere informatiesystemen (bijv. financiën)

6. Afstoten voertuigen en overige taken wagenparkbeheer, afsluiting cursus 

 • Verkoopproces bij afstoten voertuigen
 • Brandstofbeheer
 • Vervangend vervoer
 • Afsluiting cursus

Wanneer en waar vindt de cursus plaats?

Module 1 Introductie en beleid: woensdag 18 september 2024
Module 2 Behoeftestelling en inkoop: woensdag 2 oktober 2024
Module 3 Verzekering, administratie en financiën: woensdag 16 oktober 2024
Module 4 Reparatie en onderhoud: donderdag 7 november 2024
Module 5 Informatievoorziening: woensdag 20 november 2024
Module 6 Afstoten voertuigen en overige taken, afsluiting: vrijdag 6 december 2024

De cursus wordt gegeven in ons kantoor te Gorinchem, maar de mogelijkheid bestaat dat één of meerdere modules op een andere (inspirerende) locatie uit het werkveld gegeven wordt. Vanzelfsprekend wordt dit tijdig aangegeven.

Hoe ziet de dagindeling er uit?

 • 10.15 – 10.30 ontvangst
 • 10.30 – 12.15 deel 1
 • 12.15 – 13.00 lunch
 • 13.00 – 14.45 deel 2
 • 14.45 – napraten/einde

Wat is de investering?
De investering bedraagt € 2.599,- excl. BTW per persoon inclusief lesmateriaal, koffie, thee, frisdrank en lunch. Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname.

Hoe kan ik me aanmelden?
Via onderstaand inschrijfformulier. Het is ook mogelijk om bij uw organisatie een in-company cursus te volgen. Neem bij interesse gerust contact met ons op.

Inschrijfformulier cursus "Wagenparkbeheer speciale voertuigen en materieel"

Een tweede deelnemer aanmelden?
Een derde deelnemer aanmelden?

Klik op bevestigen, u ontvangt dan een e-mail met een bevestiging van uw deelname.

Indien u onverwachts niet aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de cursus per email kenbaar te maken via projectbureau@unitedquality.nl. Wij restitueren dan het inschrijfbedrag. Bij afmelding binnen 24 uur of bij afwezigheid zonder afmelding is restitutie niet mogelijk. Op het moment van inschrijven gaat u akkoord met de kosten en de voorwaarden.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven. Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord
;