Reviews

Swingo 200+ 2 Borstels R'dam Swingo 200+ 2 Borstels R'dam

"Het traject voor de (Europese) aanbesteding en afhandeling van de nieuwe tankautospuiten was complex, risicovol en kende veel valkuilen. De expertise hebben we ingehuurd, omdat de VRR daarover niet beschikt. Ik ben als algemeen directeur VRR buitengewoon tevreden hoe met kennis, know how, accuraatheid en vasthoudendheid de belangen van de VRR door United Quality zijn behartigd. Ook de ‘after sales’ is een reden om dit bedrijf aan te bevelen. Dit was aanleiding om de aanbesteding voor kleine dienstvoertuigen ook door United Quality te laten doen. Ook dit traject is –de aanbesteding is afgerond- naar volle tevredenheid verlopen."

- Europese aanbestedingen tankautospuiten en dienst- en piketvoertuigen inclusief projectmanagement -

mr. drs. A. Littooij, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

"United Quality gaat voor kwaliteit. Ze hebben gedegen markt- en materiekennis en leveren maatwerk waar gevraagd. De klant is koning, als klant voel je je gehoord en begrepen, met wederzijds respect."

- Europese openbare aanbesteding voor de levering van minicontainers -

H.M. Kallenkoot, gemeente Tytsjerksteradiel

"De algemene beoordeling is uitstekend. Het meest tevreden ben ik over de algehele professionele aanpak en uitvoering en de brede kennis over de te voeren aanbesteding."

- Europese openbare aanbesteding voor reparatie, onderhoud en reiniging van onderlossende containers -

S.J.W. van Dam, Asset- & Projectmanager bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

"De algemene beoordeling is goed. Het meest tevreden ben ik over de samenwerking en afspraken die er gemaakt zijn. Tevens de professionele ondersteuning."

- Bouwbegeleiding kolkenzuiger -

T. van Egmond, gemeente Den Helder

"United Quality heeft kennis van zaken en geeft duidelijke adviezen."

- Europese aanbesteding veegmachines -

R. Minkema, wijkbeheerder Bergen, Domein Beheer Openbare Ruimte bij Werkorganisatie De BUCH

"Professionele begeleiding zowel tijdens de voorbereidingen, praktijkbeoordelingen als bij het tot stand komen van de overeenkomst. United Quality weet precies wat bij Stadswerk072 speelt, heeft verstand van zaken en adviseert op de juiste wijze." 

- Europese aanbesteding bovenladers en veegmachines -

S. Weel, projectleider Uitvoering bij Stadswerk072

"De algemene beoordeling is goed. Het meest tevreden ben ik over: de inhoudelijke kennis, de intensieve communicatie en het nakomen van afspraken. Ook ben ik te spreken over de schriftelijke vertaling van hetgeen mondeling is afgesproken."

- Europese aanbesteding verwerking GFT -

M. Vaal, directeur Blink, unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeenten

“Algemene beoordeling is uitstekend en vooral het snel en volledig reageren.”

- Onderzoek mogelijkheden zondag openstelling afvalbergstation -

R. Oosterhof, teamleider afvalbeheer bij de gemeente Aalsmeer en Amstelveen.

"Ik ben bijzonder tevreden over het aanwezige vermogen bij United Quality om de wens van de klant te vertalen naar het uiteindelijke product. Verder beschikken zij over de benodigde expertise om de klant op een juiste manier te adviseren."

- Europese aanbesteding levering van bepakkingsmateriaal -

A.J. Wolthuis, teamleider Loket Techniek & Materieel, Techniek, Centrale ademluchtwerkplaats en logistiek bij Brandweer Kennemerland

"Helder advies en conform planning"

- Advies verduurzaming wagenpark -

G. Berkelder, gemeente Texel

"Kennis, ervaring, inlevingsvermogen en reactiesnelheid."

- Europese aanbesteding inzameling en verwerking grofvuil en BSA -

M. Huibers, gemeente Horst aan de Maas

"Duidelijkheid, snelheid, vriendelijkheid, meedenken, oplossend vermogen. Er wordt door United Quality overal aan gedacht. Zelfs aan de dingen waar we zelf niet aan denken."

- Europese aanbesteding brandstoffen -

M. van Mossevelde, gemeente Middelburg

"Begeleiding en ontzorging van het totale inkooptraject voor de aankoop en plaatsing van ondergrondse restafval containers."

- Meervoudig onderhandse aanbesteding levering ondergrondse containers -

M. Weber, gemeente Boxtel

"Tijdens opstellen van PvE steeds de toetsing met de praktijk op basis van de brede ervaring van UQ, dit werkt heel prettig. De adviseurs van UQ zijn goed in het verplaatsen in de klantwensen en deze te vertalen naar een scherp PvE."

- Europese aanbesteding tankautospuiten -

M. Helmig, wagenparkbeheerder bij de Veiligheidsregio Hollands Midden

"1 Pragmatische aanpak
2 Goed luisteren en inspelen op de klantvraag
3 Flexibel en goed anticiperen in lastige omstandigheden (Corona)"

- Brainstorm werkplaats -

C. Coolen, gemeente Amsterdam

"Naast de afgesproken rol, breng UQ veel kennis met zich mee waarmee ze de klant adviseren. Dit is van grote toegevoegde waarde."

- Europese aanbesteding ROB en keuringen brandweervoertuigen -

A.J. Wolthuis, Brandweer Kennemerland

"Goede inhoudelijke discussies en meedenken tijdens het ontwerpproces. Duidelijke afstemming over de uitgebrachte adviezen en veel technische en inhoudelijke kennis."

- Europese aanbesteding voor de levering van tankautospuiten -

M. Helmig, wagenparkbeheerder bij de Veiligheidsregio Hollands Midden

"Bij de aanbesteding van de servicevoertuigen heeft United Quality ons goed geholpen met zijn gedegen kennis van markt en materie. Gerard de Boer heeft veel affiniteit met de gebruikers en weet dat nauwgezet in technische zin te vertalen. Door zijn scherpte en zorgvuldigheid heeft hij ook bij de contractering voor ons het beste resultaat weten te behalen."

- Aanbestedingen bestelauto's en vrachtwagen met kraan -

A. Lurvink – inkoopcoordinator gemeente Oost-Gelre

"United Quality heeft de afgelopen jaren diverse opdrachten uitgevoerd voor Amstelveen, van aanbestedingen tot aan een visie over gezamenlijke afvalbrengstations in de regio. United Quality blinkt hierbij naar mijn mening uit in haar no-nonsense aanpak, gewoon praktisch en klare taal en recht op het doel af, zonder de omgeving uit het oog te verliezen."

- Onderzoek afvalbrengstations en diverse Europese aanbestedingen -

N. Altorf, Hoofd Realisatie & Beheer gemeente Amstelveen

"Uitermate professionele en gedegen ondersteuning door ter zake kundige consultants."     

- Aanbesteding voor ondergrondse containers op basis van Best Value Procurement -

S. van Dam, teamleider technisch beheer Avalex

"Wij stonden voor de uitdaging, zowel het vervangen van de diverse voertuigen als ook een nieuw variabel brandstofcontract voor de Buitendienst. Vanwege het ontbreken van specifieke technische kennis, kwamen we via een gesprek met een leverancier in contact met United Quality. Een goed gesprek en een heldere offerte was de start van een intensieve periode. Met elkaar, gebruikers van de voertuigen, onderhoudsdienst, staf en management, zijn via een bottum-up proces de aanbestedingsdocumenten ontstaan. Het creëren van draagvlak, open staan voor elkaars meningen, het accepteren van ‘nee’ als antwoord en het informeren van management en bestuur, waren de kernwaarden voor het gehele proces. In een goede samenwerking tussen de afdelingen en met United Quality zijn de aanbestedingsprocedures naar volle tevredenheid verlopen. Zowel op het gebied van het eindresultaat als ook de gemaakte afspraken voor de ondersteuning."

- Aanbestedingen voor diverse voertuigen: zijladers, veegmachine, bestelwagens, vrachtwagens en brandstof -

H.M. Kallenkoot – beleidsmedewerker buitendienst

"In onze regio (Noord-Limburg) hebben we United Quality al meerdere malen gevraagd om Europese aanbestedingen voor de gezamenlijke gemeenten te begeleiden. Eerlijk is eerlijk, United Quality is niet het goedkoopste bureau dat er is. Maar dankzij de kwaliteit van hun advisering en hun kennis van de markt, hebben we een veelvoud van de begeleidingskosten structureel op de opdracht kunnen besparen."

- Diverse aanbestedingen voor minicontainers, ondergrondse containers, containermanagement systeem -

I. van Kronenberg, beleidsmedewerker afval gemeente Venray

"De prettige samenwerking, de aanwezige expertise en praktische tips hebben geleid tot een meerjarenonderhoudscontract en de aanschaf van het voertuig. Ook eerdere samenwerkingen zijn als positief ervaren en hebben geleid tot een goed resultaat."

- Europese aanbestedingen voor een autospuit en uitbesteding van reparatie en onderhoud -

J. Huisman, Hoofd Services Gezamenlijke Brandweer

"In het hele traject van voorbereiding, aanbesteden en nazorg is United Quality een betrouwbare en ter zake kundig partner gebleken. De kennis en ervaring gecombineerd met professionaliteit van de medewerkers hebben HMS “ontzorgd” in deze grote en complexe aanbesteding."

- Europese aanbesteding levering, onderhoud, reiniging en beheer van 4.000-8.000 ondergrondse containers -

A. Baars, Directeur NV Haagse Milieu Services

"Een aanbesteding reparatie en onderhoud voor een breed wagenpark zoals Dar NV dat heeft is geen gemakkelijke klus. Om te komen tot een goede en gedegen aanbesteding ben ik op zoek gegaan naar een partij die zowel de kennis als ervaring heeft. In United Quality hebben we de partner gevonden die de mensen heeft met de juiste competenties om ons hierbij te helpen. Mede door de strakke en professionele begeleiding is de aanbesteding soepel verlopen."

- Europese aanbesteding reparatie en onderhoud complete wagenpark -

R. Frederiks, Manager Uitvoering Dar NV

"United Quality heeft ons de afgelopen jaren uitstekend geholpen bij een intern onderzoek naar nut en noodzaak van onze werkplaats, verschillende Europese aanbestedingen en een coachingstraject. De afgesproken doelstellingen werden volledig gehaald!"

- Onderzoek werkplaats en coachingstraject. Begeleiding diverse aanbestedingstrajecten -

Gerlof Osinga, manager Inkoop & Techniek ACV Ede

"Gedurende het gehele traject zijn wij prettig, professioneel maar ook coachend door United Quality ondersteund. Ook indien er zich onverwachte ontwikkelingen voor deden waren de heren altijd bereikbaar, zelfs tijdens de vakanties."

- Aanbestedingen reparatie/onderhoud wagenpark en aanbesteding automaterialen -

A. Wolthuis, Coordinator Loket Techniek & Materieel en Logistiek

"Na selectie van diverse adviesbureaus zijn we uitgekomen bij United Quality, zij waren de enige partij die ook de kennis op gebied van voertuigen/inzamelmiddelen aantoonbaar bezitten. Dit resulteert in duidelijke/strakke technische bestekken, heldere beoordelingscriteria, weinig vragen vanuit nota van inlichtingen en snel doorlopen aanbestedingsprocedures. Kortom een tevreden klant!"

- Aanbestedingen voor voertuigen en inzamelmiddelen -

O. Stofberg, Hoofd Planning & Beheer RMN

"Wij hebben een goede ervaring met United Quality, waarbij we vooral tevreden zijn met de duidelijke begeleiding gedurende de aanbestedingsprocedure"

- Meervoudig onderhandse aanbesteding voor bedrijfsauto's met open laadbak -

J.J. Gerritsen, Wagenparkbeheerder bij de Gemeente Putten

"Uitstekende inhoudelijke kennis van zaken"

- Europese aanbesteding voor de uitvoering van gladheidbestrijding - 

B. Ceelen, Wegbeheerder bij de Gemeente Bernheze

"We zijn erg tevreden over het prettige, directe en snelle contact met onze contactpersoon. We konden snel schakelen en vragen werden snel (en naar tevredenheid) opgepakt"

- Advies voor een zestal contactverlengingen vakgroep Afval en Schoon - 

M. de Wit, Programmaleider Afval & Schoon bij Gemeente Lansingerland

"De hele begeleiding van A tot Z was goed"

- Europese aanbesteding voor de levering van een Kraankipper en Bedrijfsauto's - 

M. Veen, werkzaam bij de Gemeente Den Helder

"United Quality is een professionele partner bij aanbestedingen. Zij denkt goed mee en heeft veel kennis van de markt(ontwikkelingen). Wij werken al jaren met grote tevredenheid samen"

- Meervoudig onderhandse aanbesteding voor een hoogwerker - 

S. Weel, projectleider bij Stadswerk072 NV

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven. Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord