Inkoop en aanbestedingen

Wij hebben zeer veel ervaring met inkoop- en aanbestedingstrajecten voor speciale voertuigen en materieel, bijvoorbeeld voor:

 • Afvalinzamelvoertuigen zoals achterladers, zijladers en bovenladers
 • Rioolreinigingsvoertuigen: kolkenzuigers, hogedruk combivoertuigen
 • Haakarmvoertuigen
 • Kraankippers
 • Railvoertuigen
 • Veegmachines
 • Brandweervoertuigen: tankautospuiten, autoladders, hoogwerkers
 • Gladheidbestrijdingsmaterieel: strooiers, sneeuwploegen, sneeuwborstels
 • Tractoren inclusief appendages zoals maaiarmen
 • Werktuigdragers
 • Maaimachines
 • Onkruidmachines
 • Personen- en bedrijfswagens: gesloten bestelwagens, pick-ups
 • Grondverzetmaterieel

Maar ook voor:

 • Redgereedschappen voor brandweer
 • Bepakkingsmaterialen voor brandweer
 • Brandstoffen
 • Auto onderdelen
 • Uitbesteding reparatie, onderhoud en banden
 • Lease

Onze specialisten beschikken over actuele kennis van speciale voertuigen en materieel en zijn ze op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen, ook ten aanzien van de mogelijkheden voor verduurzaming. Hierdoor kunnen we u, naast het begeleiden van het proces, ook inhoudelijk kunnen adviseren. Dit helpt u bij het maken van de juiste keuzes en het zorgt ervoor dat het aanbestedingsproces sneller kan worden doorlopen, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit.

Daarnaast heeft dit onder andere de volgende meerwaarde:

 • De aanbesteding levert inhoudelijk het gewenste resultaat, waardoor de uitvoeringsfase van het contract makkelijker verloopt en doelstellingen en de planning worden gehaald
 • De kans op eventuele bezwaarprocedures wordt beperkt door een inhoudelijk goed en compleet technisch bestek
 • Achteraf doorbelast meerwerk als gevolg van onduidelijkheden en/of "openingen" in het programma van eisen wordt voorkomen

Onze aanpak
Wij hebben het aanbestedingsproces opgedeeld in drie fasen met verschillende werkstappen. In elke fase kunt u aangeven wat u door ons wil laten uitvoeren of wat u eventueel graag zelf wil uitvoeren.

Fase1 Opstellen technisch bestek
Het technisch bestek bestaat uit het programma van eisen en de kwalitatieve gunningcriteria. Feitelijk is dit het belangrijkste deel van het inkoop- of aanbestedingsproces. In het technisch bestek worden immers de in te kopen voertuigen en materieel beschreven. Op basis van uw behoefte stellen we een concept technisch bestek op dat we met u bespreken en aanpassen tot een definitieve versie. Wij zorgen ervoor dat het technisch bestek functioneel en objectief en dat er een transparante gunnings- en wegingssystematiek is. Vanzelfsprekend worden belangrijke aspecten zoals duurzaamheid en social return in het technisch bestek opgenomen.

Fase 2 Begeleiden aanbestedingsprocedure
In deze fase wordt de aanbestedingsleidraad en (invul)bijlagen opgesteld en worden alle documenten gereed gemaakt voor publicatie inclusief concept contractdocumenten. Wij verzorgen de uitvoering van het complete aanbestedingsproces, onder andere:

 • Publicatie op een aanbestedingsplatform, zoals bijvoorbeeld Tenderned of Mercell (voorheen Negometrix)
 • Opstellen van de nota(‘s) van Inlichtingen
 • Aanspreekpunt voor inschrijvers

Fase 3 Selectie en gunning
Als de inschrijvingen zijn ingediend begeleiden wij de selectie-en gunningsfase. Zo zorgen wij voor het:

 • Controleren van de inschrijvers op volledigheid en geldigheid
 • Uitvoeren van een schaduwbeoordeling
 • Opstellen en invullen van de scorematrix
 • Organiseren, coördineren en bijwonen praktijkbeoordeling (indien van toepassing)
 • Opstellen gunningsadvies
 • Opstellen voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven
 • Organiseren en bijwonen verificatieoverleg
 • Opstellen contracten
 • Opstellen aanbestedingsdossier

Wil u ons inzetten voor een second opinion, terwijl u de aanbesteding zelf uitvoert?
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven. Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord
;