Aanbesteding speciale voertuigen

31 december 2020

Aanbesteding speciale voertuigen

Voor diverse organisaties hebben wij aanbestedingen uitgevoerd voor groot rollend materieel. Bijvoorbeeld voor gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, provincies, reinigingsbedrijven, afvalbedrijven, etc. Inmiddels hebben we meer dan 700 aanbestedingstrajecten succesvol uitgevoerd tot volle tevredenheid van onze klanten.

Onderstaand lichten we de verschillende soorten groot rollend materieel in afvalbeheer toe waarvoor wij diverse (Europese) aanbestedingen hebben uitgevoerd. Wilt u meer informatie over onze aanpak, klik dan hier.

Afvalinzamelvoertuigen
Aanbesteding afvalinzameling, hierin onderscheiden we verschillende soorten afvalinzamelvoertuigen. Ze worden in het dagelijks taalgebruik ook vuilniswagen, huisvuilauto of huisvuilwagen genoemd.

Huisvuilwagens of kraakperswagens zijn voertuigen bestaande uit een chassis met kraakpersopbouw al dan niet voorzien van een containerbeladingsysteem om verschillende minicontainers of rolcontainers aan de achterzijde van het voertuig te ledigen. In de kraakperswagen wordt het aangeboden huisvuil direct vermalen tot kleinere afmetingen. Daardoor kan de wagen meer huisvuil per rit vervoeren en kan het huisvuil later in het vuilverwerkingsproces gemakkelijker worden verwerkt. 

De meeste vuilniswagens zijn achterladers.

Zijladers
Zijladers zijn afvalinzamelvoertuigen met een containerbeladingssysteem aan de zijkant (meestal rechterzijde achter de cabine) van het voertuig. Er zijn verschillende soorten zijbeladingsystemen: met kam (dubbele of enkele kam) of met een grabber/gripper. Ook de grabber of gripper kan een enkele of dubbele uitvoering zijn. Bij zijladers zien we ook vaak een afzetbare wisselcontainer. De afvalpers blijft dan vast op het voertuig staan. Dit voor een optimale afvallogistiek.

Bovenladers
Bovenladers, ook wel huisvuilauto’s/vuilniswagens/ kraantrechter of kraakperswagens met kraan genoemd. Dit zijn afvalinzamelvoertuigen die voorzien zijn van een hydraulische laad- en loskraan om de zogenaamde onderlossende en/of ondergrondse containers te kunnen ledigen in een trechter op het voertuig. Soms is het voertuig ook nog voorzien van een containerbeladingsysteem om ook rolcontainers en/of minicontainers te kunnen beladen en grofvuil via een grofvuilklep.

Containerauto’s
Dit zijn voertuigen die grote afvalcontainers vervoeren. De containers worden op- en afgezet door middel van een afzetsysteem. Ook hier onderscheiden we verschillende soorten containerauto’s.

Container software / containerbeheer software 

Container software past in een strategie waar het doel bij is van organisaties om doorlopend, snel en foutloos nieuwe functionaliteit (features) in productie te kunnen zetten.

Haakarmauto’s 
Haakarmauto’s zijn containerauto’s die voorzien zijn van een haakarmsysteem om containers en perscontainers hydraulisch op- en af te zetten door middel van een haakarminstallatie. Vaak zijn haakarmauto’s ook nog voorzien van een hydraulische laad- en loskraan. Naast haakarmsystemen worden er ook nog andere afzetsystemen toegepast zoals het kettingsysteem of het kabelsysteem. Het haakarmsysteem wordt het meeste toegepast vanwege de gebruiksvriendelijkheid. Haakarmauto’s worden bij uiteenlopende organisaties ingezet. Van reinigingsbedrijven met afvalcontainers tot brandweer in de vorm van materiaalbakken.

Portaalarmauto’s
Portaalarmauto’s zijn containerauto’s die voorzien zijn van een portaalarmsysteem. Een portaalarmauto vervoert over het algemeen containers van 6-10 m3. Dergelijke afzetcontainers worden vaak ingezet voor bouw- en sloopafval.

Rioolreinigingsvoertuigen
Kolkenzuigers zijn voertuigen voorzien van een vacuümtank en zuigarm om straatkolken te reinigen. Het rioolslib uit de kolken wordt opgezogen en opgeslagen in de vacuümtank. Aangezien het rioolbeheer vaak onder de gemeenten valt, worden kolkenzuigers vaak door gemeenten aangeschaft.

Hogedrukauto’s
Hogedrukauto’s zijn voertuigen die ingezet worden om het hoofdriool te reinigen. Door middel van water dat met hogedruk door het riool gespoten wordt, wordt het riool gereinigd. Vervolgens worden vacuümauto’s ingezet om het rioolslib op te zuigen. Een combivoertuig is een voertuig waar een hogedrukauto is gecombineerd met een vacuümauto in één voertuig.

Veegmachines
Veegmachines zijn werktuigen voor het opvegen van (straat)vuil. Meestal werken deze machines op basis van het door vacuum opnemen van vuil. Er zijn echter ook veegmachines die werken volgens het principe van een veger en blik (jacobsladder). Veegmachines worden grofweg onderscheiden in 3 categorieën: kleine veegmachines met een vuilcontainerhoud tot ca. 3 m3, middelgrote veegmachines met een vuilcontainerinhoud van 3-4,5 m3 en grote veegmachines. Grote veegmachines zijn over het algemeen gemonteerd op een vrachtwagenchassis.

Brandweervoertuigen
Een tankautospuit, ook wel TAS of TS genoemd, is een voertuig dat in de basis ingezet wordt bij brand- en calamiteitenbestrijding en/of ongevallen. Meestal is er plaats voor 6 man en daarnaast voor verschillende bepakkingsdelen en (red)gereedschappen. Een tankautospuit is voorzien van een bluspomp en een watertank met een inhoud van minimaal 1.500 liter.

Een autoladder of ladderwagen is een brandweerauto die voorzien is van een uitschuifbare lader. Het werkbereik van deze ladder ligt meestal ronde de 30 meter. Een autoladder is een redvoertuig en wordt voornamelijk ingezet in steden voor brandbestrijding en reddingswerkzaamheden bij hoogbouw, zoals bijvoorbeeld flats.

Een hoogwerker is ook een redvoertuig dat gebruikt wordt voor het blussen van branden en het redden van mens en dier op hoogte. Een hoogwerker is altijd voorzien van een korf van waaruit de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Vaak zijn hoogwerkers ook voorzien van een waterkanon voor het blussen van branden.

Een hulpverleningsvoertuig, ook wel HV genoemd, is een brandweervoertuig dat uitgerust met redgereedschappen voor technische hulpverlening. Een hulpverleningsvoertuig wordt ingezet daar waar de bepakking en redgereedschappen van een tankautospuit niet toereikend is. Sommige veiligheidsregio’s zetten voertuigen in die een combinatie zijn van een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig.

Overig materieel
In onze aanbestedingspraktijk hebben we ook diverse tractoren aanbesteed met uiteenlopende appendages variërend van rolbezems tot maaikorven. Ook mobiele kranen zijn ons niet vreemd. Voor Waterschappen hebben we diverse soorten mogen inkopen evenals afvalsorteerkranen voor inzamelbedrijven. Gladheidbestrijdingmaterieel behoort ook tot ons specialisme. Denk hierbij aan zoutstrooiers, sneeuwploegen, sneeuwborstels, maar ook strooimanagement en strooizout.
Ten aanzien van ondergrondse of onderlossende containers hebben wij tevens veel ervaring. Europese aanbestedingen voor ondergrondse containers inclusief levering van betonputten, toegangscontrole (met/zonder diftar), volmeldsystemen, plaatsing en onderhoud, reiniging en keuringen zijn voor ons een absolute kernactiviteit.

Tot slot
En last-but-not-least hebben wij ruime ervaring in aanbestedingen en/of inkooptrajecten voor:
• Bepakkingsmaterialen
• Redgereedschappen
• Reparatie, onderhoud, banden (ROB)
• Auto onderdelen
• Brandstoffen en smeermiddelen
• Lease / leasing
• Bedrijfskleding
• Afvalinzameling
• Afvalverwerking
• Afzet en verwerking van rest- en afvalstromen
• Minicontainers
• Afzetcontainers
• Perscontainers
• Etc.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven. Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord
;